New Gardukas
Idėjinis scenarijus

…Vieną gūdžią ir šaltą lietuviško pavasario naktį susapnuoja ponas Feliksas sapną: stovi geležinis PacMan‘as ant kalno ir garsiai staugia. „Tai ženklas!“ sumąsto ponas Feliksas, ir ant to pačio, sapne matyto, kalno įkuria miestą, pats pasiskelbia meru, o PacMan‘ą – miesto simboliu. Miestas ne bet koks – matematinis. Skaičiuoja jo gyventojai, ir vargo nemato. Dvejoja Feliksas dėl pavadinimo: gal „Naugardukas“, o gal „Novi Grudko“, ne, ne… „New Gardukas“!…

…New Garduke šventė – miestas švenčia gimtadienį. Džiaugiasi mietelėnai santūriai, apskaičiuotai, kad taip sėkmingai gyvuoja. Visur logika geležinė, statistika akmeninė. Gyventojus pamalonina naujiena, kad miesto pasveikinti atkeliauja kabaretas „Auksinė Kolba“. Pats Konferansjė pristato savo kabaretą, ir jo pasididžiavimą – „deimantą“ Rozą ir merginas. Pasakoja, hipnotizuoja miestelėnus Roza kartu su merginomis. Kaip smagu barete – čia meilė ir blizgesys. Čia nesvarbu – diena ar naktis. Čia rankos plaunamos šampanu, o vynu laistoma sėkmė prie ruletės. Lošimo aparatai, kauliukai, kortos… nesiseka kortose? Mes turim nuostabių šokėjų, saldžiabalsių daininkių…

Kol New Gardukiečiai žavisi svečiais, niekas nemato katino – vaiduoklio Miciaus, nors jis stengiasi visiems lįsti į akis, ypatingai Feliksui. Plevėsa katinas dainuoja apie save, kaip jam niekas nerūpi, bet tuo pačiu kaltina Feliksą, kodėl šis pasirinko mieto simboliu ne jį, o kažkokį PacMan’ą. O kaip miestelėnai asemblerį išmoks be Miciaus?! Kabaretą, matot, į mietą įsileido… Oi nežino jie, su kuo susidūrė… Nežino mietelėnai, kad ponas Feliksas – didžiulis kortuotojas, kad azartiškas yra, kad negerai baigtis gali „Auksinės Kolbos” vizitas New Garduke…

Ir ištiesų, vos išvydęs mieste kabaretą – o ten kazino, meras puola lošti, deja, jam nekaip sekasi. Aptemsta ponui Feliksui protas, ir, norėdamas viską susigražinti bei paskatintas Konferansjė, užstato jis savo New Garduko Mero titulą. Ir pralaimi. Atsiskleidžia tuomet tikroji Konferansjė asmenybė, tai – piktasis chemikas. Triumfuoja Konferansje, pavyko jo seniai brandintas planas, jis tampa New Garduko meru. Įgavęs valdžios, piktadarys išleidžia „Sausąjį Įstatymą“: nuo šiol mieste jokios matematikos! Liūdi miestelėnai, prasideda didžioji depresija.

Po miestą valkiojasi, vietos neranda ir graužiasi exmeras Feliksas. Kažkokiam nešvariam kampe randa jį kabareto šokėja Dzeta. Kažkada vaikystėje ji spręsdavusi matematinius uždavinukus, todėl jai šiek tiek patinka matematika, tad dabar ji norinti padėti Feliksui ir miestui. Dzeta pasipasakoja mačiusi, kaip Konferansjė laimėjo mero titulą nešvariai, sukčiaudamas – rankovėje slėpė tūzus. Pakyla Felikso galva, kerštu dega akys. Dzeta pasiryžusi padėti ir pasisiūlo pavogti titulą nuo Konferansjė kaklo. Nieko neįtariantį „Auksinės Kolbos“ Konferansjė ji bando įveikti stipriausiu savo ginklu – Dzeta gundo Konferansjė, kad silpnumo akimirką šis apsvaigtų, pasiduotų, ir ji nuo jo kaklo nušvilptų titulą… Tačiau lemiamą akimirką, kai mero titulas jau tuoj tuoj Dzetos rankose, viską nutraukia Roza, iškeldama pavydo sceną Konferansjė. Roza atveria jam akis – parodo, ko iš tiesų nori Dzeta (grazint i valdžią matematiką), kursto Konferansjė atsikratyti mergina ir tikina, jog ją atsiuntęs Feliksas, nes norįs susigrąžinti prarastąjį mero titulą. Rozos kurstomas, Konferansjė nusprendžia nubausti Dzetą – ją viešai sudeginti, ir žiauriai nuskriausti New Garduką – iš visų gyventojų atimti ir paskandinti liepsnose jų didžiausią turtą – diplomus.

Sužinojęs apie Dzetos nesėkmę ir „Auksinės Kolbos“ Konferansjė ketinimus miestelėnų atžvilgiu, ponas Feliksas labai sunerimsta ir ima intensyviai mąstyti, ką daryti. Pašonėje, kaip visad, trinasi katinas – vaiduoklis Micius, ir siūlo save: jis išgelbėsiąs New Garduką, tapsiąs didvyriu. Bet Feliksas jo nemato. Mero galvoje gimsta geniali mintis – paprašyti pagalbos miesto globėjo PacMan‘o. Kaip galima buvo tai pamiršti! Vos iškviestas PacMan‘as, meta iššūkį Konferansjė. Taigi, vyksta kova dėl mero titulo, miesteičių diplomų ir Dzetos gyvybės. Po dramatiškos kovos laimi PacMan‘as: gražina mero titulą Feliksui, išgelbėja New Gardukiečių diplomus, dovanoja gyvybę ir bučinį Dzetai.

Iki ausų nudžiugęs New Garduko meras skelbia PacMan‘ą miesto išgelbėtoju, o Išsivadavimo iš chemikų priespaudos dieną – PacMan‘o diena. Bet! Pasirodo, kad PacMan‘as yra kaltinamas daugkartinėmis obuolių vagystėmis ir virš jo galvos, kaip giljotina, kabo straipsnis. Tad nei būti miesto simboliu, nei globėju, nei turėt jokių kitų privilegijų apsivogėlis negali. Ką daryt? Miestas be simbolio, kaip Windows‘ai bei mėlynojo ekrano. Ir čia New Garduko globėju pasisiūlo būti visur esantis ir viską girdintis Micius… „Jamam!“, – šaukia meras. Ir vėl troškinta katino jautiena!