Galbūt patikėsit, galbūt ne –
Šiąnakt Pacman’ą regėjau aš sapne…
Staugė jis kaip 103 vilkai,
Balsas jo stiprėjo eksponentiškai!
Ženklo šio reikšmė triviali,
Miestas kils čia, kokio nėr visoj šaly,
Jį vadins New Garduku,
Savo logika garsės jis virš kitų!

Štai miestas kyla akyse,
Knibžda skaičiai jo gatvėse.
Visiems čia vietos atsiras,
Ten gyvens fraktalai, ten spręsim matricas!
Mūsų miestą Pacman’as globos,
Būsiu aš jo meras visados!

Miestas kyla!


Ar jūs tai matot, mes čia švenčiame visi
Šito miesto mūs gimtadienį šiandieną.
Ateik ir tu pas mus, pašoksime visi,
už Feliksą didį, už miesto merą.

Visi protingi žmonės jau seniai gyvena čia,
Ten kur nėra skaičių – didelė kančia.
Myliu šį miestą už viską labiau,
Visada jame gyvensiu – laimę suradau!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Čia mūsų miestas, šičia mūsų namai,
Čia mūsų tikri, linksmieji draugai.
Visiem šiem medžiam, ir gatvėm, ir alėjom,
Vardų matematinių mes nepagailėjom.

Mum smagu, kai mes visi kartu,
Kai šventė šitaip teka šiuo sparčiu ritmu.
Linksmiau, greičiau! Ar gali būt geriau?
Šitiek laimės, džiaugsmo aplinkui nemačiau.

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Tuoj ir jus įtrauks, nieko nepaleis,
Ši muzika užburs ir visus įveiks.
Tiktai paklausyk, ilgai nemąstyk,
Kol gali – ateik, liūdesį išvyk.

Su visais skaičiuok, drauge integruok,
Ir be ponų ar karalių – kartu dainuok.
Čia visi padės, kai tau jų reiks,
ir teorijos šios jau niekas nepaneigs!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Tu turi tai pamatyt –
šių linksmybių jau nesustabdyt.
Tegul čia skamba šimtai dainų,
Tegul ši laimė sklinda tarp žmonių!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!

Pašėlsim – integruosim,
Nerimsim – susumuosim,
Ir miestą New Garduką nuotaikingai apdainuosim!


Rojuje tikrai nėra geriau…
Svaigi naktis…
Atvykus publika nustebins dar labiau!
Svaigi naktis…

Perlai juk stilinga puošmena.
Pasidabinusi jais kiekviena dama
Atrodo prabangiai, nes kabareto tai
Svaigi naktis…

Pajausk – svaigi naktis…
Jauski, karšta – svaigi naktis…

Kazino lošėjui darbo duos
Svaigi naktis…
Matau, štai jis laimės, o štai jis praloš…
Svaigi naktis…

Pokerį gali laimėt lengvai,
Šampano taurės pilnos jei sklidinai.
Pakeltos jos aukštai, nes kabareto tai
Svaigi naktis…

Scenoje prigęsta jau šviesa! {Oooo! Prigęsta jau šviesa!}
Svaigi naktis… {Svaigi naktis!}
Alsuoja publika, karšta atmosfera… {Ooo! Alsuoja publika! Svaigi naktis!}
Svaigi naktis… {Svaigi naktis!}

Audrina širdis skambi daina, {Ooo! Širdis skambi daina!}
Žiūrovų tai mintis sužadina… {Ooo! Mintis sužadina!}
Vylingi judesiai, nes kabareto tai
Svaigi naktis…

Tai karšta daina, ir
Ji pažadina!
Lai skamba yeah-yeah
Naktis!


Mieau!

Aš tingus, ir taip visada bus…
Aš tingus, ir taip visada bus…
Tingus, tingus, taip kaip ir jūs!

Man gerai, gyventi lengvai…
Man gerai, gyventi lengvai…
Gerai, gerai, aš gyvenu!

Tarp merginų ir su jom –
Kasdien vis bėgioju aplink.
Jau negalėčiau nei dienos –
Labai sunku man nurimt.

Nes aš esu…

=====
– Aš esu katinas. Nors ir apskaręs visas, bet visvien – Katinas.
– Ir kas daugiau negu katinas galėtų būti matematikų miesto simboliu??
– Bet neeee… Feliksas susapnavo tą apvalų.. geltoną.. PacManą. Et.. na, nieko…
=====

Ir kaip puiku, kad aš toks esu…
Kaip puiku, kad aš toks esu…
Puiku, puiku, nuostabu [nerealu].

Štai jum Micius pasakys,
Kaip reikia gyvent kiekvienam,
Juk nieko nieks jums nedarys,
Tad reikia būti tingiam.

Juk taip gerai, gyventi tingiai…

=====
– Tai atvažiavo kabaretas į miestą. Moterys šoka, žmonės džiaugiasi, smagu.
– Tik va, kazino čia yra… lošimai.
– O Feliksas… jis gi prasilošėlis visiškas. Sėdės jis čia kol paskutinį grašį atiduos…
=====

Juk taip gerai, gyventi tingiai…
Taip gerai, gyventi tingiai…
Labai, labai, man juk gerai.

Aš tingus, ir taip visada bus
Aš tingus, ir taip visada bus
Tingus, tingus, taip kaip ir jūs!
Tingus, tingus, taip kaip ir jūs!
Tingus, tingus, taip kaip ir jūs!

Mieau!


Savo svajonėse
Palošti kortom norą jau seniai turiu,
Bet mero kėdėje
Elgtis taip teisės neturiu.

Tik nereikia taip savęs jau skriaust,
Juk lošti gali visi.
Sėkmės saldų skonį jaust,
Pabūt jos spindesy
Ir krūvą pinigų su[si]kraut
Galimybę turi!

Jei norit lošti dar,
Reikia naują užstatą jums pasiruošt,
Gal mero titulą?
Jis juk vertas daug ir padės atsilošt!

Gal nieko blogo tokio nenutiks,
Jei užstatysiu aš jį,
Visvien daug patyręs esu,
Atgausiu turtus per jį!
Juk daug kartų jau laimėjęs esu,
Aš tikiu man pavyks!

Jaučiu aš bėdą čia,
Gal nereikėjo man taip daryt?
Pralošiu titulą,
Kam New Garduką dabar teks valdyt?

Jūs teisus, jūs velniškai teisus,
Artėja pabaiga,
Prieš akis matau rezultatus,
Ši korta nėra gera!
Ir jūsų mero titulas garbus
Nuo šiol mano bus!


Nuo mažų dienų aš nekenčiu uždavinių,
O ypač miestas šis man buvo vis kaip panagėj rakštis.
Bet, tvirta ranka ir drausmė griežta tai ištaisys,
Nes čia su nauja jėga, ir nauja tvarka, ateina chemikai!

Mūsų nieks nesustabdys!

Kils, tuoj sieros debesis ir mėlyna ugnis
Praneš jums, kad valdžia čia jau pakeista!
Lai išgirsta tai visi, ko esame verti,
Parklupdėm (šiandien) mes matematiką!

Tie kvaili ženklai, pliusai minusai, išnyks amžinai, (lai išnyksta amžinai)
Nes aš meras miesto šio, kortom pralošto, skelbiu jums įstatymą –
Kad čia diena ir nakčia, net jei švies delčia, skaičiuoti draudžiama,
O jei kas neklausys, iš jo neliks, anei molekulės!

Mūsų nieks nesustabdys!

Kils, tuoj sieros debesis ir mėlyna ugnis
Praneš jums kad valdžia čia jau pakeista
Lai išgirsta tai visi, ko esame verti
Parklupdėm (šiandien) mes matematiką

Kils, tuoj sieros debesis ir mėlyna ugnis
Praneš jums kad valdžia čia jau pakeista
Lai išgirsta tai visi, ko esame verti
Parklupdėm (šiandien) mes matematiką

Greitai šarmas ir rūgštis
New Garduką išvalys!

Kils, tuoj sieros debesis ir mėlyna ugnis
Praneš jums kad valdžia čia jau pakeista
Lai išgirsta tai visi, ko esame verti
Parklupdėm (šiandien) mes matematiką

Kils, tuoj sieros debesis ir mėlyna ugnis
Praneš jums kad valdžia čia jau pakeista
Lai išgirsta tai visi, ko esame verti
Parklupdėm (šiandien) mes matematiką.


Išnykę ribos, sustojęs laikas,
Kreivi kampai be ateities…
Neliko nieko – tik chemikų tvaikas,
Neliko nieko iš praeities.

Įvestos formulės be skaičių,
Matuoti reikia atomus.
Paslėptos knygos – išbandymų metas
Et… vėl nudegiau nagus.

Sudegę ženklai – užtemdo mums saulę,
O kreivos tiesės tildo namus,
Mūsų rauda – ji liejas į kraują,
Guodžia širdį, jausmus…

Gali tylėdamas kentėti,
Gali gert iš nevilties,
Gali bėgt iš liūdesio miesto,
Kur chemikų formulės nesieks.

Sudegę ženklai – užtemdo mums saulę,
O kreivos tiesės tildo namus,
Mūsų rauda – ji liejas į kraują,
Guodžia širdį, jausmus…

Guodžia širdį, širdį jausmus…

Ir jei paklaustum ko aš tyliu,
Išlaikęs bandymus visus,
Sakyčiau tau, gal chemiją ir moku,
Bet matematiką myliu.

Meluot, kentėt ar juoktis,
O gal nevengt kovos?…
Mes matematikai – mums nieks neatstos,
Nieks nepakeis ribos…

Sudegę ženklai – užtemdo mums saulę,
O kreivos tiesės tildo namus,
Mūsų rauda – ji liejas į kraują,
Guodzia širdį, jausmus…

Guodžia širdį, širdį jausmus…


Skausmas slegia, graužia širdį,
Kaip ta chemikų rūgštis…
Varsto žvilgsniais, tarsi peiliais, gatvėje visi,
O aš turiu kaltai nuleist akis…

Jie manė kad aš tobulas, perniek dabar laikys –
Kiek pliusų matė manyje, tiek minusų matys…
Juk tai akivaizdu kaip 2×2…
Juk tai akivaizdu kaip 2×2…

Lygčių čia nebeliks,
Ir integralai greit išnyks…
Liūdna mūs laukia ateitis,
Kai miestą chemikai valdys!
Ir druską ant žaizdos barstys…

Juodos mintys progresuoja, konverguoja
Vyt šalin tu jas turi –
Paskaičiuok, kokia laimėti tikimybė ,
Kai pas jį rankovėj tūzai keturi!

Aš puikiai tai mačiau,
Jo fokusus gerai žinau –
Jis sukčius kokio nėr daugiau
Ką apgaule išviliojo
Aš atgaut padėsiu tau

Prisimenu laikus, kai dar buvau visai maža
Kaip motina antra man buvo matematika
Tačiau kartais, pasirinkt negalim mes
(Ir) kabarete leidžiu aš savas dienas

Aš padėsiu tau
Sprendimą jau žinau
Tiesiu pagalbos ranką tau
Tikėki tuo, ką tau sakau
Ir paskubėkime greičiau.

Aš padėsiu tau
Sprendimą jau žinau
Tiesiu pagalbos ranką tau
Tikėki tuo, ką tau sakau
Ir paskubėkime greičiau.

Aš padėsiu, padėsiu tau,
Aš padėsiu tau…

Aš padėsiu, padėsiu tau,
Aš padėsiu tau…


Ei, gražuoli, juk kiekviena jauna dama
Atiduotų savo širdį tau, ir dar kai ką…
Žvelki čia – tik aš viena galiu tau duot
Išsvajotas karštas naktis… Patiksiu tau, net neabejok…

Su tavim mane veš – jėga valdžia…
Jei turi visa tai – galiu bet ką.
Tikiuos šįvakar uždegs tave šis judesys,
Nedengs man kūno rūbai, o … kris.

Pažvelki tu kaip juda klubai, ar matei geriau ką?
Patikėki – šokis mano išves iš proto tave.
Vilionių mano apsupty veikia moters kerai…
Išsvajotoms karštoms naktims nusiteik pakiliai!

Su tavim mane veš – jėga valdžia…
Jei turi visa tai – galiu bet ką.
Tikiuos šįvakar uždegs tave šis judesys,
Nedengs man kūno rūbai, o … kris.

Galim puikia tapt pora, sakau, puikia pora:
Atgaivink miestą mana aistra, tebūnie tai mūs tvarka.
Tik parodyk man titulą, pašėlti ateinu…
Išsvajotas karštas naktis praleisime kartu…

Su tavim mane veš – jėga valdžia…
Jei turi visa tai – galiu bet ką.
Tikiuos šįvakar uždegs tave šis judesys,
Nedengs man kūno rūbai, o … kris.


Na kodėl tu taip elgies?
Dėl mergiotės tos protą visai praradai,
Argi toks aklas tu išties?
Atsipeikėk, negi klastos nematai?

Kodėl gi niekad, niekad, nea
Niekuo nesirūpina tavo galva,
Kodėl aš visad vienui viena,
Iš bėdos liūno traukiu tave?

Felikso klasta,
Tapo atskleista,
Dzeta nubausta už tai bus,
Užkursim jiems pirtis,
Diplomus ir viltis,
Sunaikins ugnis, va taip bus,

Patikėk!

Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim,
Diplomai supleškės!

Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim,
Matematikai kentės!

Pažiūrėk jai į akis,
Kaip lengvai jai sekės mulkint tave,
Tai juk Felikso mintis,
Grąžint valdžias vėlei pas save.

Šlykšti kaip ribos ir jų nariai,
Kaip lygtys ir jų sprendiniai,
Išvysim blogį šį paprastai,
Sudegs matematikų [tų] pažymiai, nes

Felikso klasta,
Tapo atskleista,
Dzeta nubausta už tai bus,
Užkursim jiems pirtis,
Diplomus ir viltis,
Sunaikins ugnis, va taip bus,

Taip jiems klius,
Taip jiems klius,
Taip jiems klius…

Taip pavirs jie

Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim,
Diplomai supleškės!

Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim,
Matematikai kentės!

New Gardukas mūsų,
Vien tik mūsų, tiktai mūsų,
New Gardukas mūsų,
Vien tik mūsų, tiktai mūsų.

Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim,
Diplomai supleškės!

Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim,
Matematikai kentės!

Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim,
Diplomai supleškės!

Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim, ha
Pelenais, anglim,
Matematikai kentės!

Pelenais!


Ooo… Ką daryt, ką daryt, ką daryt man?
Sudegt diplomams leisti negaliu.
Ooo… Prilygsta šitas piktas kėslas
Šaknies traukimui nuliniu laipsniu.

O dar gi Dzetą, vargšelę, išgelbėti reik
Iš piktų žmonių,
Supyko jųjų klanas,
Nepavyko mūsų planas,
Vėl suktis reik,

Bėda, oi bėda,

Ir vėl…

Kas išgelbės miestą, kas?
Išgelbės miestą kas?
Išgelbės miestą kas?

Išgelbės miestą kas?
Diplomus sugrąžins,
Kas išgelbės miestą? Kas? Kas?
Išgelbės miestą…

Aš, aš
Padėti, galėčiau,
Jei kas nors tik manęs prašytų.
Anokia čia bėda,
Rekomenduoju save –
Diplomai saugūs bus pas mane.

Mane, pas mane…

Aš padėsiu miestui, aš,
Padėsiu tiktai aš,
Padėsiu miestui aš,

Padėsiu tiktai, aš
Diplomus sugrąžint,
Aš padėsiu miestui aš, aš,
Padėsiu tiktai…

Geltonas!

Katinų nereik, nusibodo jie,
Tad aš pasirinkau globėją!
Jisai vienas iš pikto konferansje
Gali sugrąžint diplomus!

Jau chemikų nebijau!
Jau chemikų nebijau!

Jis narsus, stiprus, jis muzikalus,
Neveltui jo spalva geltona!

Valgys chemikus kaip savo obuolius, taip,
Ir turėsime vėl diplomus!

Jau chemikų nebijau!
Jau chemikų nebijau!

Jis narsus, stiprus,
Jis muzikalus,
Neveltui jo spalva geltona!

Valgys chemikus kaip savo obuolius, taip,
Ir turėsime vėl diplomus!


Roza, diplomus ruošk,
Prie laužo nešk,
Chemikalais tręšk,
Sieroje išgręžk,
Ugnimi papuošk,
Ugnimi paguosk!
Pelenais New Garduką klok!

Matematika,
Nelemta šalis,
Sausa teorija
Pro galus išlįs,
Euforija
Chemikus apims –
Kai tik New Gardukas liepsnose dings!

Nebesmirdėsim
Jums daugiau,
Nebekentėsim
Patyčių jau.
Ir vis už vis
Norėčiau pamatyt
Akis pono mero, kai jis laužą matys,

Žaidžiau Need For Speed‘ą
Ir Quake‘ą Du,
Super Mario Brothers
Ir dar daug kitų,
Bet tavo žaidimo
Niekad nekenčiau,
Kas gali būti už Pacman‘ą blogiau?

Jėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėėė!

Kiek galėjau stengiaus,
Iš kompų ištryniau,
Formatavau,
Bet tu išlikai
Ir dar gyvas esi,
Matyti, kad nori sudegti ugny!

Koks šlykštus esi,
Geltona spalva,
Obuoliais pilve
Vis peni save,
Daryk ką nors,
Ištark bent ką,
Ar stovėsi čia, su užčiaupta burna?

Ši kova
Dar nepabaigta,v Nors kitų nėra,
Bet aš vis dar čia!
Šypsos jum sėkmė,
Tai lyg priedermė,
Jus nuolat plukdo laimės upėje tėkmė!

Jei ne ši geltona lėlė,
Prisisiurbus jums
Tarnaujanti dėlė,
Jeigu tik ne ji,
Jei ne jos jėga,
Su Feliksu seniai jau būtumėt karste!

Dėkokit jam,
Geltonajam diskui,
Jaučiu jau galas,
Pralaimėjau viską,
Mero obeliską,
Bet palaukit,
Aš dar sugrįšiu,
Ir tuomet…


Saulės šviesa tavo veide,
Primena man, kad išauš diena,
Kai vėl pamatysiu, vėl suprasiu,
Jaunystės spalvas iš naujo atrasiu.

Atnešė balandis žinią,
Mūsų širdis nuramino,
Kad ateis, jau greit ateis,
Kad ateis MIDI!

Katino jau dienos atėjo,
Nes studentams švenčių reikėjo,
Katino jau dienos atėjo,
Nes studentams švenčių reikėjo.

Ar tu jauti, ar girdi,
Jau artėja lauktoji MIDI,
Ar kada nors, tu čia buvai,
Kur džiaugsmas ir juokas skamba ilgai…

Vieną ritmą plaka širdys,
Vos tiktai, tiktai išgirdę,
Kad ateis, jau greit ateis,
Kad ateis MIDI!

Katino jau dienos atėjo,
Nes studentams švenčių reikėjo,
Katino jau dienos atėjo,
Nes studentams švenčių reikėjo.

Mano širdis džiaugsmo pilna,
Nes artėja šventė laukta,
Savo dainoj laimę nešu,
Ateik ir padainuok kartu!
Kartu!

Katino jau dienos atėjo,
Nes studentams švenčių reikėjo,
Katino jau dienos atėjo,
Nes studentams švenčių reikėjo.

Katino jau dienos atėjo,
Nes studentams švenčių reikėjo,
Katino jau dienos atėjo,
Nes studentams švenčių reikėjo.