Scena 1 – Pradžia (Kas čia vyksta)

Nuaidi dvylika senovinio sieninio laikrodžio dūžių – atgyja naktis. Pasigirsta tarsi iš senos plokštelės grojanti dainos melodija…

Scena 2 – Kūnas svarbiau už sielą

Scenoje – nenurimstantis Junga, romantiškasis Paliktukas, ir žaviosios Svingistės. Šokio sūkuryje nutinka keisčiausių dalykų…

Scena 3 – Geltonam laive

Padaužas iš scenos “iššluoja” Jungos. Rami banguojanti jūra, geltonas laivas ir jo Kapitonas . Šiai idilei neatsispiria ir paslaptingosios Undinėlės…

Scena 4 – Pajudink rūrą savo

Nuo jūros – prie garažo. Čia kaip visur – nupiepusį Moksliuką “gyventi moko” Juodaodžiukai, o jiems talkina Mechanikės.

Scena 5 – Raumenai

Niekada nešovė į galvą mintis, kad automobilių plovėjos puošiasi ne prieš vairuotojus, o norėdamos sužavėti patį automobilį?

Scena 6 – Aš jus stebiu, aš jus matau

Scenoje siautėja gaivalinga ir galinga anarchijos banga. Na kas gi gali abejoti Panku, kai pas jį rankose tooks pjūklas..

Scena 7 – Teismas

Teisėjas paskelbiama tamsiosios pusės demonstravimo pradžią.

Scena 8 – Mėgaukis tyla

Mėgaukis tyla – tik tiek..

Scena 9 – Maniako daina

Niekada nežinai, kada šiuos žodius ištars tau.

Scena 10 – Sakyk, kodėl

Žavosios svingistės grįžta – šįkart margaspalviu spalvų žaismu. Ir tik viena “Džeksoną” kankina klausimas – kodėl?

Scena 11 – Mes nenorim tu pamokslų

Ten kur griaunama, ten pastatoma nauja.

Scena 12 – Piktieji klounai

Iš pirmo žvilgsnio linksmi, scenojie siaučia Piktieji klounai.

Scena 13 – Aš noriu valgyt

…pradeda dėtis keisčiausi dalykai – susitinka skirtingi laikai, skirtingos erdvės, skirtingi personažai. Viskas išsikreipia. Kapitonas, Undinėlės, Klounai – visi pradeda elgtis taip, kaip dar niekad nesielgė…

Scena 14 – Gyvybė

Pasigirsta tylios aimanos baltosios Gyvybės, besistengiančios ištrūkti iš šaltojo požemio…

Scena 15 – Ko gi tu ieškai praeity?

Tušti veidai, bereikšmiai žvilgsniai, pergalės, kurios neatneša nieko, pačių susikurti stabai.. Argi galėtų būti kitaip?

Scena 16 – Purtyk ją!

Scenoje – patyrusi Valytoja ir jos komanda. Drebėkite, dėmės, slėpkitės, nešvarumai!

Scena 17 – Rytinė šviesa

Horizonte suspindi pirmieji rytinės saulės spinduliai – piktieji nakties personažai pradeda trauktis į šalį.

Scena 18 – MIDI himnas

Viskas sugrįžta į savo vietas. Naktis baigėsi.