Kartą, viduramžiais, Aukso Pjūvio krašte, kuriame kiekvieno jaunuolio svajonė buvo patekti į Mokslo Tvirtovę ketveriems išbandymų metams, gyveno keistuolis matematikos profesorius Don Kichotas…

1 scena: „Rezultatų laukimas“
Vieną gražią dieną, Don Kichotas su dukterėčia Konstanca išeina pasivaikščioti į centrinę miesto aikštę. Tądien miesto Jaunimas laukia rašto iš Mokslo Tvirtovės su žinia, kada bus nuleidžiamas tiltas į Tvirtovę, ir kurie jaunuoliai buvo pakviesti į ją mokytis. Vienuoliams pakabinus raštą, visi suskumba jo skaityti.

2 scena: „Psichavimas“
Perskaitę raštą, ir sužinoję, kad tiltas nebus nuleistas, jaunuoliai pradeda panikuoti. Miesto aikštėje kyla didelis chaosas, šurmulys, tačiau Don Kichotas to nepastebi ir toliau užsiima savo reikalais.

3 scena: „Don Kichotas pasiskelbia išgelbėtoju“
Perskaitęs raštą Don Kichotas paskelbia jaunuoliams įveiksiąs blogąją Tilto valdytoją, pareikalausiąs nuleisti tiltą į Mokslo Tvirtovę ir grąžinsiąs galimybę jaunuoliams į ją patekti. Jaunuoliai yra praradę viltį, netiki Don Kichoto pažadais, ir laiko jį kiek pakvaišusiu profesoriumi.

4 scena: „Įšventinimas“
Sumanioji miesto smuklininkė surengia puotą ir įšventina Don Kichotą į riterius bei skiria jam ginklanešį – netikėlį smuklės valytoją Sančą. Naujai įšventintas riteris su naujuoju pagalbininku nieko nelaukdami išskuba į kelionę, palikdami visus puotaujančius.

5 scena: „Bendražygiai keliauja mišku“
Bendražygiai keliauja dvejetainių medžių mišku, kuriame kadaise dingo miestelio statistikai. Don Kichotas moko Sančą, kaip turi elgtis ginklanešys. Šis noriai klauso, tačiau nuskuba į priekį ir patenka į bėdą.

6 scena: „Tiuringo mašina“
Miško aikštelėje riteris išvysta keistąją Tiuringo mašiną, kurioje įkalinti ir amžinu ciklu sukasi kadaise pradingę miestelio statistikai bei pasiklydęs jo ginklanešys Sanča. Siaubūnė bando įkalinti ir Don Kichotą, tačiau jis ištaiso klaidą jos algoritme ir mašina sustoja.

7 scena: „Kelionė tęsiasi“
Įveikę mašiną, herojai tęsia kelionę mišku. Sanča giria Don Kichotą už jo narsą ir sumanumą. Tačiau šis nekreipia į tai dėmesio ir duoda pylos už žioplumą ir išsiblaškymą. Pasitikslinę kryptį, bendražygiai tęsia kelionę į Mokslo Tvirtovę.

8 scena: „Matrica“
Įėjimą į Tvirtovę saugo klastingoji Matrica, kuri pasitrauks tik tuomet, kai bus išnarpliotas jos uždavinys. Bendražygiai įsigilina į sprendimo algoritmą ir Matricos nuostabai įveikia užduotį.

9 scena: „Pastiprinimas“
Į smuklę sugrįžę išlaisvintieji iš Tiuringo Mašinos ciklo statistikai papasakoja jaunimui apie Don Kichoto žygdarbį, ir ragina jaunuolius pagelbėti didvyriams. Miestelis nutaria atsiprašyti didvyrių už nepasitikėjimą ir iškeliauja padėti jiems kelionėje į Mokslo Tvirtovę.

10 scena: „Don Kichoto gedulas“
Patekęs į Mokslo Tvirtovę, Don Kichotas pamato, kad ji yra visai tuščia ir nuniokota, todėl nuliūsta – jis dar pamena laikus, kai vieta pulsavo gyvybe – čia buvo skaičiuojama, programuojama ir integruojama. Sanča bando įtikinti riterį, jog ne viskas dar prarasta ir nori kuo greičiau nuleisti tiltą.

11 scena: „Mediantės triumfas“
Pasirodo Tilto valdytoja, sena Don Kichoto varžovė Mediantė, kuri atskleidžia savo suktą planą – nebeįleisti miesto jaunuolių į Mokslo Tvirtovę, ir tyčiojasi iš Don Kichoto. Tuo metu į Tvirtovę įsiveržia pastiprinimas – miestelio jaunimas, tačiau ir jie patenka į Mediantės pinkles. Dabar visi kas galėjo jai sutrukdyti, dabar priklauso nuo jos valios. Mediantė triumfuoja.

12 scena: „Dvikova“
Don Kichotas iškviečia Mediantę į matematinę dvikovą. Sulig kiekviena užduotimi, Mediantė vis labiau klysta, o su kiekvienu jos neteisingu atsakymu vis labiau atsigauna Mediantės užhipnotizuoti vienuoliai – anksčiau buvę gerieji Tilto valdytojos tarnai – kol galiausiai Don Kichotas laimi.

13 scena: „Epilogas“
Mokslo Tvirtovė atgimsta. Mediantė išsiunčiama į Tiuringo Mašiną vykdyti bausmės ciklo. Don Kichotas tampa Mokslo Tvirtovės valdytoju ir su jo atėjimu prasideda nauja mokslo era. Blogis nugalėtas – tegyvuoja matematika!