“Visorių sindromo” logotipe pavaizduota nemažai elementų iš roko operos. Tad šis blogo įrašas skirtas jo analizei. Taigi, logotipe vaizduojama:

blogas05

Veikėjai
Personažas su skrybėle yra Gediminas Montekarlas (psichų vadas). Už jo stovi veikėjas su variniu pučiamuoju instrumentu – tūba. Ligoninėje jį taip ir vadina – ponas Tūba. Beje jis apsirengęs žemaklyniu kostiumu. Realūs ligonių kostiumai rokoperoje ir bus žemaklyniai. Kairiau matome aukštaūgį personažą. Tai Dėdė. O dešiniau kyšo dar vienas veikėjas. Jis neturi jokio išskirtinio bruožo, bet kadangi tas veikėjas randasi šalia pono Tūbos ir Dėdės, galima spėti, jog tai – Chemikas. Ši trijulė roko operoje dažnai būna kartu.

Simboliai
Veikėjams už nugarų yra grotos – nelaisvės simbolis. Visi ligoniai ligoninėje laikomi prieš savo valią, visiems jiems yra blogai. Grotos neleidžia jiems pabėgti. Dar yra skėtis. Jo savininkė yra ligonė Ema. Gedimino Montekarlo rankoje – žibalinė lempa. Montekarlas negali žengti nė žingsnio be savo lempos. Logotipo apačioje yra durys. Durys yra realiausia vieta, pro kurią galima pabėgti. Daktarai tai žino, todėl jas atidžiai saugo. Raktus nuo šių durų nešiojasi vienas iš med.brolių.