Pažiūrėkite, kaip dirba mūsų kostiumerių komanda su Jūrate priešaky!