1 scena. Pradžia. Vergovė.
Miško keliu sliūkina grandinėm supančiotų vergų eilė, kuriuos vedasi botagą ir grandinę – valdžią ir įsipareigojimą – turįs darbdavys DINARAS HAMZA. Jo vergai – mifiečiai, kaip žinia, viena paklausiausių darbo rinkos prekių…

2 scena. Gunario išsilaisvinimas
Vienas iš vergų – GUNARIS – ištrūksta iš Hamzos gniaužtų, surezgęs tikslų išsilaisvinimo planą. Pabėgęs jis trokšta gyventi laisvai ir nepriklausomai – taip, kaip visada svajojo. Deja, ištrūkti ne taip ir paprasta – laukia ilga kelionė, apie kurią Gunaris dar nė nenutuokia.

3 scena. Jaunikio paieškos
OFELIJAI, gražiausiai krašto merginai pabodo mažas, nuobodus Grido miestas. Ir ji sugalvoja planą – susirasti jaunikį ir kartu dingti iš miesto, mat tik šitaip ją paleisti sutinka kompiuteris Gridas. Ofelija vieną po kito renkasi jaunikius, o CEZARIJA, kompiuterio adminė, testuoja juos kompiuteriu. Visiems jaunikiams Gridas sako NE.

4 scena. Gunaris Grido mieste
Grido miestas. Cezarija įtikinėja Ofeliją, koks nuostabus yra Gridas, kaip viskas čia tyra, tikslu ir konkretu nuo neatmenamų laikų, ir kokią sielos ramybę visiems atnešė superkompiuteris Gridas. Kuomet Gunaris, sprukdamas nuo pirklio patenka į miestą, Cezarija bei Ofelija puola jį įkalbinėti išmėginti save kompiuterio valioje bei tapti Ofelijos jaunikiu. Netikėta. Įvyksta poros palaiminimas – GRIDAS SAKO TAIP! Gunariui pavyko gauti Ofelijos ranką.

5 scena. Vienišų jaunikių brolija
Mieste siautėja Punka, taip ir nepasiekęs Ofelijos rankos. Subūręs atstumtų jaunikių būrį jis piktinasi, jog svetimšalis Gunaris vos atvykęs į miestą gauna gražiausią damą, o antai visi šaunūs miestelio vaikinai lieka kvailių vietoje. Jie įkuria „Vienišų jaunikių Broliją“, kurios vadas PUNKA, o brolijos tikslas – išvyti Gunarį iš miesto arba bent jau jį nugalabyti.

6 scena. Ofelija ir Gunaris ruošiasi vestuvėms
Jaunoji pora dviese. Mergina džiaugiasi, dalinasi netolimos ateities planais, užsimena apie kelionę iš miesto. Gunaris susidomi – tai gali būti jo šansas pabėgti nuo Hamzos ir dar nerūpestingai pasilinksminti. Tai supratęs jis pralinksmėja, pradeda pats matuotis rūbus, juokauti.

7 scena. Vestuvės
Prie altoriaus – to paties kompiuterio Grido – jaunikis ir jaunoji. Aplinkui tyli minia. Cezarijos vedama oficiali bei iškilminga ceremonija prasideda. Bet… Vestuves nutraukia „Vienišų Jaunikių Brolija“ – panašu, kad jokių vestuvių nebus, jei Gunaris nori likti gyvas. Į vestuves įgriūna ir Dinaras Hamza su savo vergais. Gunaris patenka tarp dviejų ugnių. Pasirenka geresnasirenka geresn iš dviejų blogybių – atitenka Brolijai ir dingsta.

8 scena. Hamza peršasi
Hamza imasi meilikautis nuotakai – jis negalėjo nepastebėti tokio grožio neįsigeisdamas jos pavergti. Ofelija to visai nenori, tačiau Hamza ir toliau atkakliai kloja turtus jai po kojomis.

9 scena. Brolijos sukilimas
Brolijos slėptuvėje vyrai, sučiupę Gunarį, rezga planą, kaip jo atsikratyti. Bet vadas Punka delsia – jis nori išgauti paslaptį: kodėl Gridas pasirinko būtent Gunarį? Gunaris, būdamas apsukrus, greitai sumoja broliją įtikinti, jog visi kartu jie privalo susitelkti prieš kompiuterio despotizmą kartą ir visiems laikams. Užliūliuota brolija pritaria, šaukia sukilimo šūkius ir savo vadu paskelbia patį Gunarį.

10 scena. Ofelijos rauda
Miestas. Ofelija panikuoja, pyksta ir liūdi prarasto jaunikio, Cezarija ją guodžia ir bando įtikinti, jog Hamza irgi geras pasirinkimas. Cezarija primygtinai reikalauja Ofeliją pasikliauti kompiuteriu. Nauja pora – Hamza ir Ofelija – laukia kompiuterio verdikto, kuris yra… NE!

11 scena. Hamzos įniršis
Hamza įniršta. Liepia Ofelijai ruoštis vestuvėms, kurios vistiek įvyks. Pasiunčia vergus nulaužti kompo, tačiau, deja, tam reikalingas Gunaris, nes tik jis vienintelis supranta kompiuterinį kodą. Pasirodo, likę vergai yra matematikai.

12 scena. Mainai. Netikra nuotaka
Į aikštę įbėga Brolija, pasiruošusi sunaikinti superkompiuterį Gridą, bet Hamza apsukriai pasiūlo mainus: jis atiduoda Ofeliją, o jie jam Gunarį. Brolija iškart sutinka. Mainai įvyksta, bet Hamza iškrečia šunybę ir Brolijai pakiša netikrą nuotaką – Cezariją…

13 scena. Hamzos ir Gunario pokalbis
Hamza verčia Gunarį kibti į darbą. Gunaris bando priešintis, tačiau, neturėdamas kito pasirinkimo, netrukus imasi kompiuterio.

14 scena. Gunario planas
Gunaris, netyčia paliktas vienas su Ofelija, įkalbinėja ją slapta pabėgti ir niekad nebegrįžti. Deja, Ofelija nesutinka palikti savo žmonių Hamzos valioje. Bet Gunaris nepasiduoda, mat jo galvoje užgimė naujas planas…

15 scena. Hamzos mirtis
Gunaris “nulaužia” kompą sudėliodamas jo laidus vergams į rankas tam tikra kombinacija. Hamza su Ofelija dar kartą stoja prie kompiuterinio altoriaus. Vestuvės prasideda, kompiuteris ištaria TAIP. Tačiau tuomet užverda tikras pragaras, ir nežinia, kame problema. Gunaris prikišo nagus. Kompiuteris pašėlsta.

16 scena. Tikrosios vestuvės, šventė
Vestuvės! Ir ką čia bepridursi. Šampano purslai, avys, kiaulės. Džiaugsmas ir chaosas. Vestuvės ir laidotuvės viename. Gyvenimas be Grido tapo realybe. Grido mieste – laisvė.