Nors ir ne visoj sudėty šiame filmuke, bet visam pajėgume Teatro arenoje – „Dievo iš mašinos“ ritmo grupė. Šiemet klausysimės ir akordeono – šis tas įdomaus ir egzotiško, sakysit. Bet ne prancūziško. Keliamės į Balkanus! Trypiam kojom į taktą ir drebiam į langus ritmą.