Tegyvuoja tradicijos! Niekas tenedrįsta nepaklūsti Grido žodžiui. Tuo pasirūpins Cezarija – griežta miesto moteraitė. Ir nesvarbu, ar reiks kristi kryžiumi prieš „Deux ex machina“. Nebus to, kas nenumatyta Grido algoritme. Enter. Error. Error. Error.