Kaip ir žadėjom pateikiame atmestąjį Roko operos scenarijų. Geras jis ar ne, vertėjo jį perrašyti ar ne – paliekame spręsti Jums, tačiau tikimės kad visi lauksite patvirtinto scenarijaus pastatymo balandžio 30d.

“Operacija pi po kupolu“

Veikėjai: Šurikas, Lolita, 3M (Lolitos Tėvas, Blogietis, Neutralusis), New Garduko meras, 2 fifos, miesto tvarkdariai, miesto gyventojai.

Pasaulį užtvindė vanduo, 3 geriausi New Garduko matematikai sukūrė kupolų skaičiavimo teoriją ir taip apsaugojo New Garduką. Kupolas apsaugo miestą nuo vandens, tačiau jį reikia nuolat atnaujinti – perskaičiuoti(suskaičiuoti kitą integralą). Be to reikia įkraut į sistemą skaičiavimus – suprogramuoti. Tai daro geriausias New Garduko kompiuterių entuziastas – Šurikas.

Vienas iš 3M nori būti vienintelis mokantis integruoti kupolus visame mieste, todėl pagrobia kitus du matematikus ir uždraudžia visoms merginoms skaičiuoti ir programuoti, nes mano, kad tada jos užsiims moteriškesniais dalykais, pavyzdžiui, sieks jo palankumo.

Tai nepatinka Lolitai, kuri už viską pasaulyje labiausiai mėgsta matematiką, ypač fraktalų skaičiavimą. Kartą ji randa savo tėvo formulių kopijas ir nuneša jas Merui, tačiau tas mano, kad vienintelis matematikas yra Blogietis ir nekreipia į Lolitą dėmėsio. Mergina kreipiasi pagalbos pas Šuriką, kuris nors ir bijodamas, sutinka jai padėti. Tarp jaunuolių užgimsta jausmai, tačiau tuo metu juos pradeda persekioti Blogietis.

Suradęs porą jis uždraudžia jiems net bandyti atlikti kokius nors skaičiavimus, nes bijo prarasti savo galią. Pasigirsta aliarmas, skelbiantis, kad reikia perskaičiuoti kupolinius integralus.

Meras nenori rizikuoti ir liepia Šurikui suprogramuot Blogiečio skaičiavimus. Šis paklauso įsakymo, bet paaiškėja, kad tai kupolo sunaikinimo planas. Kupolas ima drebėti. Programą galima sustabdyt nebent sunaikinant kompiuterį.

Blogietis reikalauja nužudyti Lolitą ir už tai pažada išgelbėti miestą. Meras, netikėdamas, kad kas nors sugebėtų atšaukti miesto sunaikinimą, liepia tvarkdariams nužudyti Lolitą. Šurikas paskutinę akimirką sudaužo kompiuterį ir Meras sustabdo tvarkdarius.

Vis dar reikia atnaujinti kupolą, tad Šurikas gavęs naują kompiuterį suprogramuoja Lolitos skaičiavimus – jie suveikia. Meras suvokia, kad Blogietis nėra vienintelis, kuris gali apsaugoti miestą nuo vandens ir nenorėdamas, kad šis gąsdintų gyventojus, liepia matematiką suimti.

New Gardukas išgelbėtas, gyvenimas grįžta į savo vėžes, tik Šurikas ir Lolita jau niekada nebebus tokie, kaip anksčiau…