1 scena. Dantės pokalbis telefonu.
Pirmakursė Dantė siaubingai prastai išlaikė pirmąjį kolį. Apimta nevilties mergina neša prašymą išbraukti iš studentų sąrašų dekantui ir pasakoja apie savo sprendimą mamai telefonu.

2 scena. Dantė sutinka Azarą.
Gatvėje Dantė susitinka paslaptingąjį Azarą, kuris pasiūlo merginai kelionę, kuri padės jai atsakyti į visus kankinančius klausimus.

3 scena. Rojus.
Pirmiausia Dantė ir Azaras atkeliauja į Rojų – šviesią vietą, kur amžinai švenčia tie, kurie baigė studija MIF. Viskas čia vadovauja išmintingas ir entuziastingas profesorius, kuris kalbina Dantę, tačiau išgirdusi krūvą nesuprantmų matematinių terminų mergina gūžiasi ir slepiasi už vedlio nugaros.

4 scena. I-as pragaro ratas. Ištvirkėliai.
Dantė ir Azaras atekaliauja į pirmąjį pragaro ratą, kuriame kenčia tie, kurie paskaitas ir mokslus išmainė į romantiškas vakarienes ir vakarėlius su priešinga lytimi. Nusidėjėliai surišti kaip mariontės, jiems nelemta vieniems kitų pasiekti. Azaras tampo virveles žaidžia, o kai jam nusibosta, vedasi Dantę toliau.

5 scena. II-as pragaro ratas. Tinginiai.
II-ąjį pragaro ratą valdo griežtasis Cerberis. Čia įkalinti tie, kurie nepajėgė įveikti tingulio, pramiegodavo paskaitas, snusdavo ant konspektų… Cerberis vos tik užsnūdusius tinginius puola ir žadina, neleisdamas jiems nė akimirkos patingėti. Užėjusius Dantę ir Azarą jis palaiko pasprukusiais tinginiais, užsipuola juos, bet atpažįsta Azarą ir ima meilintis Dantei.

6 scena. Dantė puola į paniką.
Pamačiusi kaip pragare kenčia nusidėję studentai, Dantė prisimena ir savo nuodėmes, galvoja, kad ji jau pasmerkta kentėti pragare. Merginą apima panika, todėl Azaras tempte nusitempia ją toliau.

7 scena. III-as pragaro ratas. Rotacijos fabrikas.
Dantė ir Azaras išvysta konvejerį, kuriam vadovauja neperkalbama Rotacija. Ji čiumpa kiekvieną studentą, patikrina jo vidurkį ir praleidžia toliau, arba verčia į bežadžių kūnų krūvą.

8 scena. IV-as pragaro ratas. Nusirašinėtojai.
Tarytum besmegeniai zombiai iš Rotacijos krūvų kyla nusirašinėtojai. Jie reikalauja smegenų, nes savųjų neturi ir todėl yra priversti nusirašinėti. Zombiai apspinta Dantę ir Azarą, tačiau vedlys narsiai nuveja juos šalin.

9 scena. V-as pragaro ratas. Akademinė upė.
Akademinėje upėje skęsta tie, kurie išėjo akademinių atostogų ir niekada negrįžo. Dantė nervinga, jai baisu. Azaras ramina mergina, nes netrukus ji turės susitikti su pragaro valdovu.

10 scena. Azaro ataskaita valdovui.
Azaras pasakoja pragaro valdovui Moriarčiui viską, ką Dantė matė, patyrė, kaip reagavo.

11 scena. Moriartis pasitinka Dantę
Azaras atveda bežadę Dantė pragaro valdovui. Moriartis stengiasi ramiai kalbinti merginą, kad atiduotų jam dekanui skirtą prašymą, tačiau mergina išsigandusi, jo nesiklauso. Valdovas įsiunta, ima riaumoti ant Dantės, kol galiausiai ši pasiduoda.

12 scena. Tobulasis pragaro universitetas.
Moriartis atveda vis dar išsiganusią Dantę į Tobuląjį pragaro universitetą. Čia viskas šviesu, niekas nebijo, čia neegzistuoaj nei sesija, nei rotacija, nėra egzminų, nėra pažymių. Šis universitetas toks geras, kad net netikras, apgaulingas. Dantė atsigauna, atsipalaiduoja, o Moriartis pakabina jos prašymą garbingoje vietoje.

13 scena. Tobulojo universiteto chaosas.
Tobulajame universitete vyrauja chaosas. Studentai laksto ratais, netvarkingai šoka, nmoka nudotis net primityviausiais skaičiuotuvais. Čia negalioja jokia Dantei pažįstama logika.

14 scena. Dantė nori ištrūkti.
Pamačiusi, koks nelogiškas yra pasaulis, kuriame atsidūrė, Dantė ieško būdo ištrūkti, tačiau kad ir kur bebėgtų atsitrenkia į nematomas sienas. Stiga išvysta Azarą, apsidžiaugia sutikusi seną draugą, tačiau vedliui ji nberūpi – Azaras juokiasi ir ją niekina, tačiau netyčia prasitaria, kad sunaikinusi prašyma mergina taps laisva. Jam nuėjus, Dantė puola prie lentos, nuplėšia prašymą, sudrąsko jį į smulkiausius skutelius ir pabėga.

15 scena. Moriarčio įsiūtis.
Valdovas Moriartis užeina į Tobuląjį universitetą pažiūrėti kaip laikosi Dantė. Jos neradęs ima širsti. Azaras pabrukęs uodegą jam prisipažįsta, kad mergina ištrūko dėl jo kaltės. Moriartis dar labiau įsiunta ir nubaudžia prasikaltųsį pavaldinį.

16 scena. Dantė grįžta į realybė.
Danė stovi gatvėje, kur visa ši beprotybė prasidėjo, telefono ragelyje – susirūpinęs mamos balsas. Mergina džiugiai paaiškina, kad MIF‘o ji nebemes.